Uživatelský manuál

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Pozorně si prosím přečtěte níže uvedený manuál.

Pro vaši bezpečnost, před výměnou nebo nabíjením baterií si pozorně přečtěte návod.

Vždy postupujte podle návodu. Zajistíte tím maximální výkon baterií.

Všechny baterie a nabíječky společnosti Cameron Sino jsou vybaveny ochranou proti zkratu a přebití.


Ochrana proti přebití a podbití

Ochrana proti zkratu

Nadproudová ochrana

Stabilní napětí

Návod k obsluze

 • Nově zakoupené baterie plně nabijte. Optimální kapacity dosáhnete po 2-3 cyklech používání (nabití/vybití).
 • Baterie odpojte z nabíječky ve chvíli, kdy budou plně nabity. Chráníte je tak před zbytečným přebíjením.
 • Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zdroje napájení.
 • Pokud baterie nepoužíváte delší dobu, vyjměte je ze zařízení. Uchovávejte a skladujte je za běžných podmínek a teplot.
 • Baterie neskladujte spolu s kovovými předměty (mince, spony, propisky, jiné baterie).
 • Věnujte pozornost správné polaritě (+ a ‒) během vkládání do zařízení.
 • Vyvarujte se plnému nabití a vybití baterií.
 • Maximální nabíjecí napětí: 4.2 V ± 0.05 V.

Varování

 • Nevkládejte baterie v opačné polaritě.
 • Nepřekračujte dobu nabíjení.
 • Baterie neotvírejte, neničte a nerozebírejte.
 • Baterie nepoužívejte a nenabíjejte je v případě, že vizuálně nevypadají dobře (vytéká z nich kapalina, jsou zrezivělé, poničené, deformované nebo zapáchají).
 • Baterie nenamáčejte a nevkládejte do vody.
 • Baterie nevystavujte vysokých teplotám, nevhazujte do ohně a do běžného odpadu. Upozornění
 • Baterie likvidujte v souladu s místními předpisy.
 • Nevystavujte baterie extrémním teplotám, vibracím nebo otřesům.
 • Baterie skladujte při teplotách v rozmezí 15 – 25 °C.
 • Během požáru, baterie nehaste vodou. Haste pouze pískem nebo jiným nehořlavým materiálem.
 • Baterie skladujte mimo dosah dětí.
 • Specifikace produktů se mohou měnit bez předchozího upozornění.
 • V případě jakýchkoli dotazů ohledně správného zacházení s bateriemi, kontaktujte Cameron Sino.

Záruční podmínky

Rozšířená záruka na ztrátu kapacity z 6 na 12 měsíců

Výrobce baterie si stojí za vynikající kvalitou svých výrobků. Jako důkaz kvality dává spotřebitelům záruku na ztrátu kapacity 12 měsíců, na rozdíl od výrobců originálních baterií jako Nokia, Samsung, Huawei atd., kteří dávají záruku na ztrátu kapacity pouze 6 měsíců.

 • Technické závady a vady výrobku vzniklé při běžném používání budou posouzeny naším technikem. V případě, že závada nevznikla špatnou manipulací, bude baterie vyměněna.
 • Záruka zaniká ve chvíli, kdy:
  • zákazník jakkoliv nesprávně manipuloval s výrobkem
  • zákazník výrobek poškodil, rozebíral, nevhodně skladoval nebo nevhodně přepravoval
 • Společnost Cameron Sino Technology Limited nenese žádnou odpovědnost (jak přímou, tak nepřímou) za jakékoliv škody nebo ztráty způsobené s používáním jejich produktů.

Chraňte planetu Zemi, baterie prosím recyklujte.